Oficiální blog CSM Tábor - Klokoty 2007

Homílie arcibiskupa Jana Graubnera 19. 8. na CSM

27. 8. 2007 13:05
Rubrika: Texty | Štítky: Jan Graubner , homilie
Homílie otce arcibiskupa Jana Grabnera na závěrečné mši CSM.Celým setkáním vás provázely postavy v historických krojích různých dob. Ano, v dějinách nejen kroje, i lidé byli různí a také církev vypadala jinak, protože ji tvoří lidé, kteří jsou dětmi své doby. Církev je však současně Kristovo tajemné tělo. Její duší je Duch Svatý a ten se nemění. Církev má tedy cosi podstatného, co se nemění a drží její kontinuitu.

V dějinách vidíme křesťany, kteří svými chybami vlastní církev poskvrnili a poškodili. Vidíme světce, kteří byli pozorní k Božímu vedení, žili evangelium a Bůh skrze ně dělal veliké věci. Přispěli ke kráse církve a prospěli mnoha lidem.

Ve Starém zákoně posílal Bůh proroky, aby skrze ně lidem dával, co potřebovali slyšet. V prvním čtení jsme slyšeli o jednom z nich, o Jeremiášovi. Pak poslal Bůh svého Syna. Víc už nám nemůže dát.Už nepřijde žádný prorok, protože Bůh už řekl všechno, když poslal své Slovo-Ježíše. Ježíš si však volá učedníky a skrze ně chce k světu mluvit. Nejde jenom o biskupy a kněze, ale o každého z vás, kdo byl pokřtěn v Krista. Máme tedy společný úkol.

Když lidé v Evropě kdysi neuměli hospodařit a měli často hlad, vzniklo mnoho klášterů, kde se nejen modlilo, ale i vzorově hospodařilo a mniši to učili lidi.

Když bylo problémem vzdělání, zakládala církev školy a pěstovala vědu.

Když bylo třeba pomoci  nemocným, sirotkům a starým, zakládala církev špitály, nemocnice a sociální ústavy a naučila této péči o potřebné státy.

Co myslíte, že má dnešní společnost problémy? Potřebuje dnes svět pomoc církve? Já myslím, že ano. Zdá se, že svět neumí milovat, protože vymírá a ztrácí naději. Evropské národy vyklízejí prostor jiným kulturám. Všude se sice mluví o lásce, ale bere se to sobecky, hledá se štěstí pro sebe, místo aby se dělali šťastnými ti druzí. Takoví lovci štěstí třeba nechtějí děti, protože by se o ně museli starat. Někteří nepotřebují svatbu, protože toho druhého neberou vážně, chtějí ho jen na tak dlouho, dokud je bude bavit. Jiní se rozvádějí a rozbíjejí rodiny, protože jim jde víc o sebe než o druhé. Chtějí být věčně mladí a proto se nestávají rodiči nebo prarodiči, ani nedozrávají v lásce. Jaro je v přírodě krásné, ale kdyby bylo věčné, asi bychom neměli žádné podzimní plody, pořád jen květy.

Láska, jaké učí Kristus, hledá dobro druhých, je zodpovědná a nezastaví se ani před obětí, když sama ztrácí, když je věrnost těžká, když sebekázeň bolí.

Vy hledíte na Kříž a Ježíšovu tvář a tušíte, jakou lásku nám ukázal a co znamená vydat sám sebe a milovat do krajnosti. On nám zjevil, že Bůh je Láska. Kdo miluje, má Boha a dává Boha. Kdo chce milovat bez Boha, je na falešné cestě. Bez Boha opravdově milovat nejde, protože nejde milovat bez lásky.

Papež Benedikt říká v encyklice Bůh je láska, že tam, kde se koná skutečná láska, tam se zpřítomňuje Bůh. Ano, dnešní svět potřebuje poznat a zažít lásku, naučit se milovat a tím pozná Boha.

Tohle naučit svět je úkol náročný, ale nádherný. Představte si, že někdy za sto let si mládež při setkání vezme také dnešní kroje a bude mluvit o době, kdy Evropa vymírala na mor sobectví a hynula v nemravnosti, hledala štěstí v drogách, zabíjela nenarozené a rozhodovala se zabíjet nemocné a staré, protože se bála, že je neuživí a ztrácela naději. Tehdy se objevili mladí křesťané, kteří se rozhodli jít proti proudu, zvolili si Boha – Lásku za pána svého srdce a učili se božsky milovat podle vzoru Božího Syna. Nepotřebovali drogy, sex ponechali jen do manželství a měli krásné rodiny, vychovali mnoho dětí tak, že šly v jejich stopách za Kristem a zastavily rozpad Evropy. A to všechno se podařilo, i když se jim tehdy mnozí smáli, ba je i odsuzovali a v novinách lživě pomlouvali. Vytrpěli si své, ale zapsali se do dějin. Bůh skrze ně udělal veliké věci. Přispěli k tomu, že se Bůh znovu dostal do módy.

Po mši sv. bude posláno několik z vás, kteří se rozhodli dát rok života církvi, aby nastoupili volontariát.

Já však myslím, že Bůh volá každého z vás k tomu, aby se zapojil do uzdravení Evropy. Co myslíte, má to smysl? Jste ochotní sami se učit od Krista pravé lásce, nosit v srdci Boha a konkrétními skutky lásky jej dávat svým přátelům, spolužákům a příbuzným v rodině? Nebojte se o tom povědět ve vašem společenství, povzbuzujte se navzájem a pomáhejte si i vzájemnou modlitbou.

A ještě něco. Bylo by hezké o takovém rozhodnutí napsat svému biskupovi. Ten bude  mít radost, že má v diecézi spolupracovníky a vy můžete být jistí, že se za vás bude modlit. Já mám už dlouho takový seznam mladých, kteří mně napsali o svých rozhodnutích pro Boha a pro zachování čistoty až do manželství, neužívání drog či odmítání kouření. A krásné bylo, když to třeba napsali nejen ti, co jsou zatím sami, nebo kteří uvažují o celoživotním zasvěcení, ale i společně kluk a holka, kteří spolu chodili. Někteří pak poslali svatební oznámení i s radostným poděkováním za modlitby, protože dokázali splnit, co slíbili. Založili krásnou rodinu. Často jim posílám požehnání.

Kdo myslí na manželství, ať si hledá takového partnera, s kterým by mohl založit dobrou katolickou rodinu, vychovat další věřící generaci a jestli to bude Bůh chtít, vychovat i kněze. Jsou země, kde se i dnes považuje za velkou čest, když rodina dá církvi kněze i řeholnici. I za to se mohou mladí lidé modlit a při svatbě říct: Pane, jestli nám dáš děti, rádi je všechny přijmeme. Jestli si některé z nich povoláš do své služby, rádi ti je dáme. Aby byli k tvé službě vhodní, chceme je dobře vychovat. A kdyby někdo z vás cítil touhu zapojit se do díla obnovy Evropy službou kněze, nebo se chtěl zasvětit Bohu v řeholi, napište biskupovi taky. Bude se modlit, aby jste se dovedli správně rozhodnout.

Záleží na každém z vás. Dnes může začít dílo uzdravení našeho národa i Evropy. Budete-li mít odvahu říct pevné ano, Bůh se na vás oslaví a skrze vás vykoná velké dílo. Jste pro? Bůh vám pomáhej.


                            arcibiskup Jan Graubner

Sdílet

Komentáře

PavelSl homilie moc krasna hodne to ve mě zanechalo

Pavel Husák (yetti) Nádhera. Moc mne to také oslovilo. A vše do sebe pořád tak zapadá...

ben155 Bylo to uplně skvělý

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona