Ve spolupráci s Českými drahami jsme sestavili seznam doporučovaných spojů.

Chtěli bychom vás poprosit, abyste využili co nejvíce právě těchto spojů, aby nevznikaly zbytečné problémy.