Klokoty zní hymna... "Jak jsem já vás miloval láskou...", tahle slova právě naplňují celý Tábor. Jaká je atmosféra?


To se nedá slovy popsat... "Vzdávejme chválu, Ježíš přichází!"