Všimli jste si? Postřehli jste to? 13. 2. 2008 je to právě šest měsíců, tedy JEDEN PŮL ROK, ode dne, kdy začalo Celostátní setkání mládeže v Táboře-Klokoty 2007.

  Čas plyne jako voda… A to se jen tak neříká, to je fakt! Nezdá se to přece jenom mně, ne? Nezdá se jen mně, že je to skoro včera, co jsme odjeli z Klokot? Pár dní, co znělo nad Táborem to známé “Jako jsem já vás…”, pár hodin, co jsme pozorovali na obrazovce reklamu na O, God, co jsme se smáli Igráčkovi. Pár chvil od toho, co jsme poslouchali SBMku a Credenc, hledali oranžové vlaječky pořadatelů, abychom se našli a čekali v, na první pohled, nekonečně dlouhých frontách na jídlo. Pár okamžiků od toho, kdy na podiu stála Rebecca St. James a co jsme v dlani drželi mušle z Haity… Na rukou měli otisky s nápisem “signály.cz” a kolem sebe plno lidí, s kterýma nás cosi spojovalo... 

  Kdyby pár okamžiků, pár hodin, pár dní... I když to zní neuvěřitelně, je to už fakt šest měsíců. Ale? Ale 19. srpen - to přece nebyl konec setkání. Nebo spíš - to neměl být konec. Měl to být teprve začátek!

  CSM patřilo mezi ta “zrající setkání”. Mezi ta, z kterých lidé čerpají ještě dlouho po něm. Nebo spíš - která v člověku postupně dozrávají, postupně se odhalují... Mezi ta, jejichž význam si na místě ani plně neuvědomíte a dojde vám to až časem.

  Na CSM se sešlo kolem 6 000 mladých lidí, kteří se společně setkali a oslavili tak Krista. Někteří z nás se sem přijeli rozhodnout, někteří posilnit ve víře, někteří zase zapařit na Rebeccu... Někteří jeli se spolčem, jiní sami… Mnozí zde poznali nové přátele, mnozí zas poznali lépe sami sebe, mnozí se přiblížili Kristu… Tohle táborský setkání zasáhlo do života hodně z nás. Do některých míň, do některých víc...  A tak, i když možná někteří nejdřív jeli prožít jen další část svých prázdnin, na mnoha srdcích zanechaly dny od 13. do 19. srpna silné stopy...

  Každý, kdo se tohoto setkání zúčastnil, prožil a uchoval si něco jiného. Něco jedinečného a neopakovatelného, za co patří Bohu dík.

  A zní i po půl roce CSM v našich srdcích? I teď? V únoru, který je tak kontrastní proti teplému, prohřátému srpnu?


  Celý týden, od 13. do 19. února, budou na signály.cz vycházet jednotlivá svědectví a vzpomínky lidí, kteří se setkání zúčastnili. Někteří z nich byli osloveni, jiní ne... A nic nebrání tomu, aby ses i Ty nepodělil s druhými o to, co jsi v Táboře zažil a čím bylo toto setkání pro Tebe!

   Tak se koukni se zpět…