Rozhovor s Krysztofem Dedkem 2v1 - vedoucím a zároveň duchovním skupinky zdravotníci.
Vzhůru do toho!Jak početný je váš tým?
Za zdravotnickou skupinku budou celkem pracovat čtyři týmy.
  • úzký zdravotnický tým (se mnou 8 lidí, kteří budou v Táboře již během přípravného týdne – budou tvořit „páteř týmu“, bude mít na starosti marodku)
  • široký zdravotnický tým (dohromady kolem 25 lidí – ti budou mít na starosti první pomoc v místě ubytování a na místech, kde se bude konat program
  • Maltézská pomoc (má na starosti základnu u podia, lékařské vybavení a ošetřovnu)
  • maltézská pomoc 2 – vozíčkáři (tým, který se bude starat o handicapované a jejich asistenty)
  • kromě toho doktoři, kteří budou asi 3-4
Připravovali jste se nějak speciálně na setkání před setkáním?
Přípravy se konají pořád od okamžiku, kdy jsme převzali zodpovědnost za zdravotnickou skupinu. Je to spousta jednání, mailů, telefonátů… Kromě toho 23.června měl v Plzni přípravné setkání úzký zdravotnický tým a Maltézská pomoc. Před samotným setkáním už v Táboře budeme mít ještě jedno přípravné setkání celé zdravotnické skupiny. Asistenti handicapovaných se připravují ještě zvlášť.
Jak vás mezi všemi účastníky poznáme?
U podia budeme mít dva označené stany, které nepřehlédnete. Zdravotníci, kteří budou mít službu, budou mít na sobě záchranářské vesty.
Jak se taková skupinka dává dohromady, dá to hodně přemlouvání?
Přemlouvat jsme ani nemuseli – stačila informace na přihlášce a přes Diecézní centra mládeže. Složitější je další etapa – komunikace a domlouvání podrobností.
Jaká bude náplň vaší práce na setkání?
Oblastní naší služby bude několik: Zajišťování první pomoci na místech, kde se bude  konat program, i v místech ubytování. Ošetřování drobných zranění, péče o nemocné na marodce a nakonec asistence handicapované mládeži.
Jak probíhá váš den na setkání?
Chtěli bychom se alespoň částečně zúčastnit některých bodů programu. Samozřejmě pokud to bude v rámci služby, ta možnost bude omezená. Jinak to bude v případě úzkého týmu, který v podstatě bude vytížen neustále, stejně jak doktoři a Maltézská pomoc. A jinak pro široký tým, ti se kromě služeb připojí k programu. Určitě budeme mít také každodenní pracovní setkání našeho týmu, abychom reagovali na problémy a domluvili služby.
S čím za vámi lidičky přicházejí nejčastěji?
Bude to hodně záležet na počasí. Pokud bude horko a slunce, budou to problémy spojené právě s tímto – dehydratace a úpal. Naopak pokud bude chladněji a bude pršet, budou to nachlazení a horečky. Při těchto setkání se také občas objeví syndrom únavy.
Můžeme vám při setkání nějak pomoci?
Při této příležitosti bychom už teď chtěli mladé upozornit, aby byli připraveni na jakékoli počasí a dbali na svůj pitný režim – ušetříte tím starosti sobě i nám a budete moci setkání prožívat v klidu. Prosíme, také reagujete vstřícně na pokyny zdravotníků.                                    

Rozhovor připravila Lenka Dastychová z tiskového týmu