Oficiální blog CSM Tábor - Klokoty 2007

Tý-klub - Michaela Šimáčková

1. 8. 2007 2:01
Nevíš co to je "Tý-klub"? Tak si přečti rozhovor s Michaelou Šimáčkovou, která je za něj zodpovědná!

Michaela Šimáčková přišla na svět před čtyřiadvaceti lety jako druhé ze čtyř dětí. Pochází z Rychnova nad Kněžnou. Poté absolvovala na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Po maturitě vstoupila do týmu IDCŽM Křižovatka Příchovice, kde strávila téměř dva roky. Toto místo považuje Michaela za jedno z nejdůležitějších pro její duchovní život. Následně strávila osm měsíců jako au-pair v Německu. V současnosti studuje druhým rokem VOŠ v Havířově obor management cestovního ruchu. Kromě toho se snaží pravidelně scházet s mladými z hnutí Focolare. A přes toto hnutí se také dostala i k Tý-klubu, neboť Sekce pro mládež ČBK pověřila přípravou Tý-klubu právě toto hnutí.

Rozhovor proběhl 6. června.

Míšo, rád bych začal otázkou, co znamená Tý-kĺub, jehož koordinaci máš na starosti? Jaký je jeho smysl?
Název Tý-klub je odvozen od anglického tea club [čajový klub]. Prostor, ve kterém se bude Tý-klub nacházet, bude pravděpodobně tvořit několik zelených stanů vojenských (úsměv), ale také, a to především, tým mladých lidí připravených přijmout každého, kdo pod jeho plachty zavítá. Vycházíme ze zkušeností z CSM ve Žďáru nad Sázavou a CSA v Litomyšli, kde již tento projekt fungoval. Smyslem Tý-klubu je tedy poskytnout zázemí účastníkům setkání – jak jednotlivcům, tak i skupinkám, kteří zatouží po chvilce klidu a odpočinku, po prostoru pro nerušené popovídání si a po možnosti navázání nových kontaktů. Na dokreslení příjemné atmosféry se zde bude nabízet i něco málo k snědku a pití.
Co si mohou návštěvníci stanu dát dobrého? Na co bys je nalákala?
To záleží na tom, co se nám podaří sehnat… (smích) Teď vážně, mimo občerstvení pro tělo bude připraveno i něco pro doplnění psychické „nádrže“ každého návštěvníka. Také plánujeme v rámci Tý-klubu i „koutek deskových her“, kde si bude moci skupinka nebo jednotlivec s někým z týmu zahrát nějakou hru. Připravujeme ještě další věci, ale to už necháme jako překvapení pro ty, kteří nás navštíví (spiklenecký úsměv).
Co obnáší Tvoje služba koordinátorky Tý-klubu?
Naštěstí na tento úkol nejsem sama a společně se mnou náš koordinátorský tým tvoří ještě Zuzka Marcinová a Lukáš Franta. Každý z nás má na starosti jiný aspekt příprav a o všem rozhodujeme společně. Spojenými silami se snažíme shánět sponzory, sestavit a připravit „týklubácký tým“ pro jeho službu a také dát konečnou podobu samotnému prostoru klubu, aby se v něm každý cítil dobře.
Jaké bude prostředí stanu? Kde bude umístěn?
Prostředí  klubu budou pravděpodobně tvořit zmiňované zelené vojenské stany (úsměv). Úplně přesná podoba stejně jako místo je zatím i pro nás překvapením (úsměv). Naše představa je styl čajovny.
Jak velká bude skupinka zajišťující chod klubu a jakou náplň má služba v ní?
Tý klub bude celkem v průběhu setkání tvořit zhruba 35 členů, kteří se budou samozřejmě střídat. Naše služba bude spočívat především v „dávání se ostatním“. Od uvaření čaje přes obsluhu u stolu až po navázání osobních kontaktů. Zároveň se budeme snažit, aby zde byl, alespoň po většinu času, přítomný kněz otevřený osobním rozhovorům.
Přihlásil se již dostatek uchazečů do Vaší skupinky?
Zájem je větší, než jsme si vůbec mysleli. (spokojený úsměv)
Vybíráte si nějak ty, kteří ve skupince pořadatelů budou? Co je pro výběr důležité?
Požadavek máme jen jeden: ochotu zapomenout sám na sebe a plně se věnovat těm, kteří do Tý-klubu přijdou.
Budeš se Ty a celá přípravná skupinka nějakým způsobem připravovat na setkání předem?
Už teď se snažíme být v kontaktu s celým týmem alespoň přes mail. Náš doprovázející kněz Martin Šmíd nám také posílá „povzbuzovací slovo na týden“. A abychom se vzájemně poznali a ujasnili si, o co nám vlastně jde, přijedeme do Tábora o chvilku dřív. Podstatné v přípravě na toto setkání je uvědomění si, že jsme nástroji v rukou Božích a jedině On může tvořit krásné a hodnotné věci. A o to se chceme snažit. 
Máš už nějaké předchozí zkušenosti s podobnou úlohou?
Podobné zkušenosti mám z působení v týmu v IDCŽM Křižovatka v Příchovicích, ale každá akce tohoto rázu je nové dobrodružství a svým způsobem jedinečná. (úsměv)
Co si mohou odnést ze setkání členové týmu, který Tý-klub zaštiťuje?
Domnívám se, že to bude záležet na každém zvlášť. Co se týče materiální stránky – co si kdo odnese ve svém batohu…to opravdu netuším. (smích) Ale jinak bych všem přála, abychom společně dokázali prožít a zažít sílu Boží přítomnosti. Té nechť máme batohy plné. (úsměv)
Co očekáváš od setkání ty osobně?
Nový impuls, nádech, „zregenerování sil“ do každodenního života. Znovu se ujistit, že má smysl jít „proti proudu“. V prostředí, v kterém se pohybuji, je to pro mě důležité.
Jaký máš pocit z připravovaného setkání? Co si o něm myslíš?
Jsem si jistá, že to má smysl! (sebejistý úsměv) Pro mnohé lidi může být toto setkání dobrým odrazovým můstkem. Pro mě všechny akce tohoto typu byly.

Rozhovor připravil Mirek Tlamicha z tiskového týmu

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona