Duchovní stravovací skupinky
Jaký máte vztah k jižním Čechám (Klokotům)?
K jižním Čechám nijak výrazný vztah nemám. Ten mám spíš k severním, asije to i tím, že rodiče tam mají chalupu a já byl pokřtěn v Jablonném vPodještědí. Ovšem na Klokotech sem párkrát byl a to místo mám opravdu rád -až na ty zvony v šest ráno.
Na co se během setkání těšíte nejvíce?
Během setkání se nejvíce těším na setkání s přáteli. Na ty chvíle, kdy sipovídáte a je vám dobře a člověk ani neví, že existuje čas a nějaképroblémy. A také samozřejmě na mše svaté, modlitby a další chvíle setkání sBohem - na takových setkáních se to tak trochu modlí samo.   
Jak má dnešní člověk, křesťan, chápat význam jídla?
Jídlo je Boží dar. Tedy není to ani Bůh ani něco špatného, ale právě něcodobrého, co nám Bůh dává. Ovšem Bůh i u svých darů dává stručný návod, co stím. U daru řeči říká Nepromluvíš křivého svědectví, u daru sexualityNesesmilníš a u jídla Nepřežer se.
Co nám říká Bible o jídle?
 Bible o jídle mluví relativně často. Zde je takový praktický návod:    "Zasedls k bohatému stolu? Neotvírej lačně svá ústa a neříkej: "Je naněm toho tolik!" Pamatuj, že ničemné oko je neštěstím; co horšího bylostvořeno než takové oko? Proto vzdychá po všem, co vidí. Nenatahuj ruku potom, nač pohleděl druhý, netlač se s ním u mísy! Hleď podle sebe pochopitúmysly svého bližního a při každém činu uvažuj! Co ti předloží, pojídej jakočlověk, nejez hltavě, aby ses nezprotivil. Ukázněně přestaň první, nebuďnenasytný, ať nepohoršuješ. Sedíš-li u stolu mezi četnými hosty, nenatahujsvou ruku jako první. Jak málo stačí ukázněnému člověku! Nevzdychá potom nalůžku. Kdo se nepřecpává, má zdravý spánek, ráno vstává se svěží myslí.Nenasytný však trpí nespavostí, bolestmi žlučníku a zvracením." (Sírachovec31, 12-20)
Jaké je Vaše oblíbené jídlo.
Se mnou si opravdu ohledně jídla nedělejte starosti, já sním všechno. Jásním klidně i - kachnu.

Rozhovor připravil Vašek Ettler z tiskového týmu