Rebecca má stále dost sil na to, aby svým hlasem pozvala celé Klokoty k chvále Hospodina. Atmosféra? Nemám na to slov...