Dnešní slovo na den zní: "Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně..." (Žid 10, 19). A téma je: Eucharistie.