Přesně za týden, v 19.30 setkání vypukne slavnostním zahájením.