Sic s trochou zpoždění, ale přinášeíme pozdrav od koordinátora WYD Sydney adresovaný účastníkům setkání.

Originál

Message for CZ Tabor gathering from bishop Anthony Fisher, Coordinator WYD Sydney 2008

On 21 August 2005 after a Mass attended by 1.2 million young people from around the world at Marienfeld near Cologne, Pope Benedict XVI, announced that the next World Youth Day would take place in Sydney, Australia. Since then the Holy Father has announced that the dates of the 23 rd World Youth Day in Sydney will be 15 to 20 July 2008. The theme will be:

You will receive power when the Holy Spirit has come upon you;
and you will by my witnesses. (Acts 1:8) :

Our arms are wide open to welcome you to Sydney for this important gathering between the Holy Father and the young people of the world. Australia might seem like a destination far away, but prepare yourselves for a great adventure and journey together on a wonderful pilgrimage of faith.

May God bless you in your preparations and may the Holy Spirit guide you in all your endeavours to serve the Lord and be His faithful witnesses. See you in Sydney!

+Anthony Fisher op
________________________________________
( Most Rev Dr) Anthony Fisher OP
DD BA LlB BTheol DPhil VG EV
AUXILIARY BISHOP OF SYDNEY
COORDINATOR WORLD YOUTH DAY 2008
EPISCOPAL VICAR FOR LIFE AND HEALTH
PARISH PRIEST OF OUR LADY STAR OF THE SEA
 
"You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses" (Acts 1:8 - Theme of World Youth Day 2008)

Překlad

Pozdrav od sekretáře Světového dne mládeže Sydney 2008 biskupa Anthonyho Fischera, OP pro setkání mladých v Táboře v České republice

21.srpna 2005 po mši svaté na Marienfeldu blízko Kolína n. R., které se účastnilo 1,2 miliónu mladých z celého světa, papež Benedikt XVI ohlásil, že další světový den mládeže se uskuteční v australském Sydney. Svatý Otec již stanovil i datum tohoto setkání na 15. až 20. července 2008. Tématem setkání je:

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Skutky 1:8)

Naše otevřená náruč vás chce přivítat v Sydney na tomto důležitém setkání svatého otce a mladých celého světa. Austrálie se může zdát vzdáleným místem, ale připravte se na velkou dobrodružnou pouť a to nejen zeměpisnou, ale i pouť víry.

Ať Vám Bůh žehná ve vašich přípravách a ať vás Duch Svatý vede ve všem vašem úsilí sloužit Pánu jako jeho pravdiví svědci.
Nashledanou v Sydney.

+Anthony Fisher, OP
Sekretář SDM Sydney 2008