Další pozdrav - tentokrát od členky přípravného týmu WYD Sydney 2008.


Překlad

Pozdrav od Alice Priest, kancelář SDM 2008 Sydney pro setkání mládeže v Táboře, Česká republika

Ahoj, jmenuji se Alice Priest, pracuji v kanceláři SDM Sydney v Austrálii a posílám mnoho vřelých pozdravů všem účastníkům setkání v Táboře. Doufám, že jste prožili nádherné chvíle a i poslední dny vašeho setkání byly naplněny radostným sdílením naší víry

Mladí lidé ze Sydney a z celé Austrálie jsou zaměstnáni přípravami na příjezd papeže a mládeže z celého světa příští rok v červenci. Doufáme, že mnozí z vás shromážděných v České republice plánují a modlí se za cestu do Sydney na  Světový den mládeže 2008, který začne již za méně než jeden rok.

Chceme se s vámi setkat a sdílet naši společnou víru. Chceme se obohatit vaši kulturou a také tím, co pro vás znamená být věřícím člověkem v místě a prostředí ve kterém žijete. Jak odpovídat na Krisovo pozvání být jeho svědkem doma i jinde.

Chtěla bych vás poprosit o modlitbtu za nás, kteří již v Sydney pracujeme na přípravě SDM 2008. Ať naše práce přinese ovoce a my vás zde za 12 měsíců mohli přivítat. Též vás ujišťujeme o našich modlitbách za vás a vaše národní setkání.

Originál

Message from Alice Priest, World Youth Day 2008 Office, Sydney to the Youth Gathering in Tabor, Czech Republic.

Hello, my name is Alice, I work in the WYD Office in Sydney Australia and I send many warm greetings to those of you gathered in the Czech Republic for these special days you have together. I hope that so far you’ve had a wonderful time and that these last days of your gathering will be very joyful and full of the sharing of our faith.

The young people of Sydney and the young people of the whole of Australia are busy preparing for the coming of the Pope and the young people of the world to Sydney next July for World Youth Day 2008. It’s less than a year to go now and we hope that many of you that are there in the Czech Republic are planning and praying about coming as pilgrims to Sydney next year. We want to meet with you, to share faith with you. We want to learn from you of your culture and of what it means to be a young person in your place in the world, and to together respond to the call of Christ to be his witnesses throughout the world.

I would like to ask you to pray for us in the World Youth Day Office that things will go well in the next 12 months as we prepare to welcome you here. And I’d like you to know that for sure we are praying for you as you gather in these days.