Na benefičním koncertu pro Haiti americká zpěvačka australského původu Rebecca St. James zpívala mnoho písní o lásce. O její lásce k Bohu, o lásce Bohu k nám i o lásce mezi lidmi. Navázala tak na motto tohoto Celostátního setkání mládeže, které je: "Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem."

Zároveň podala svědectví o svém zaslíbení, že zůstane pannou až do svatby a vyzvala přítomné mladé, aby se k této výzvě připojiili. Také v ČR existuje podobná iniciativa s názvem Čistá láska, která shromažďuje svobodné chlapce i dívky od 15 let, kteří se snaží žít podle zásad formulovaných v 6. a 9. přikázání Desatera, každý den se pomodlit Pod ochranu Tvou, rozvíjet ctnost čistoty i ostatní složky křesťanského živova (modlitba, četba Písma svatého, život ze svátostí atd.)

Příslušníci této iniciativy nosí - podobně jako Rebecca  - prostý stříbrný prstýnek, který dostávají při veřejném přijetí.

Kde se dozvíte víc?

Na adrese: Farní úřad, Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí, tel. 515 296 384; 731 402 742; marek@fatym.com - mluvčí Čisté lásky: Jbrabcova@seznam.cz; tel. 774 335 688

(za použití informací z http://tvnonegro.blog.cz/rubriky/co-se-deje. Tamtéž můžete najít také jedno svědectví.)