Přes Tábor se několikrát přehnal silný déšť, ale to nezabránilo členům přípravnému týmu, aby pracovali. Podívali jsme se, jak se jednotlivým skupinkám daří:


Skupinka ubytování tráví většinu času na recepci nebo pobíhají po budovách a kontrolují, zda jsou všude správné cedulky, zda je pořádek na chodbách a podobně. Mnohdy nasazují vlastní životy, třeba když vyhání z budovy kočku nebo přívaly vod.

 

Technici pomáhali při stavbě pódia na Klokotech. Zatím vše funguje, tak doufejme, že to tak bude i v průběhu hlavního setkání.

 

Spokojená může být zatím i skupinka stravování. „Jídlo bude!“ vzkazují ostatním.

 

Tisková skupinka již připravuje speciální časopis, který bude po dobu setkání vycházet. A také zadává informace na tento KlokBlog J

 

Patrně nejvytíženější skupinkou je propagace. Neustále za ní někdo chodí a chce vytvořit takovou šipku či takový plakát. Ve spolupráci s liturgickou skupinkou se jim podařilo zřídit v budově, kde pracuje přípravný tým, také kapli. Děvčata pracovala i během doby, kdy měla volno: „Chtěly jsme, aby to bylo co nejdříve hotové, ať mají ostatní možnost sem zajít.“

 

Samotná liturgie má dost práce s přípravou mše, zpovídáním a dalšími věcmi. Ve skupině s 18 členy jsou také dvě děvčata, která se starají o liturgický stánek, kde budou mít informační službu. V současnosti pozorují chlapce-liturgy při práci, aby se od nich trochu přiučila a mohla zodpovědně poradit.