Pár fotek z pondělního večerního programu. Aktualizováno.

Louka se rychle zaplňuje...
Spokojená skupinka informátorů si čte 1. časopisu ClockNews


Skupiny zastupující 4 historické etapy - středověk, dobu husitství, baroko i současnost - představují, že máme mít rádi i jiné, bez rozdílu. Vždyť motto setkání je: "Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem."