Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! (Zj 12,12)