Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni. (Ef 4,4)