Rozhovor s p. Kamilem Obrem, knězem ve skupince animátoři seminářů.


Je složité sehnat lidi, kteří by byli ochotni si připravit nějaký seminář a podělit se s ostatními o své poznatky?
Myslím, že moc složité to není, i když do toho přímo nevidím. Mladí lidé byli a jsou velice ochotní se do toho zapojit, takže ten počet seminářů je tak nějak naplněn. 
Máte už nějakou zkušenost se setkáním mládeže? Ať už jako účastník nebo kněz?
Poprvé jsem byl na Celostátním setkání mládeže v roce 1992 nebo 1993, což bylo asi to první setkání mládeže. Byl jsem tam jako účastník, jako mladíček (smích), ne kněz. Na tom posledním jsem byl ve Žďáru nad Sázavou a bylo to moc krásné.
Jak byste zhodnotil minulá setkání? Co se Vám na nich nejvíce líbilo?
Velké pozitivum je v tom, že se mladí lidé potkají a že se mohou navzájem obohatit tak nějak lidsky, ale i v té otázce víry. Někdo, kdo například ve farnosti prožívá víru sám, tak najednou vidí, že kolem je mnoho dalších lidí, kteří v Pána Boha věří, a může s nimi prožívat radost, že Bůh je a že si nás zamiloval, to je asi to nejzásadnější.
Máte Vy sám nějaké obavy, co se týče organizace CSM, nebo máte pocit, že se vše zvládá?
Myslím, že to na 100% dokonale nachystané nebude, tak jako ostatně vždy (smích), ale myslím, že Pán doplní vše, na co jsme v naší lidské slabosti nestačili. S Boží pomocí snad všechno zvládneme připravit a zajistit.
Co Vás na CSM baví nejvíc?
Moje nejoblíbenější činnost na setkáních mládeže je zpověď. To je, hned po mši svaté, jeden z těch nejsilnějších momentů. Právě ve Žďáru nad Sázavou bylo to setkání úžasné v tom, že tam byly obrovské zástupy mladých lidí, kteří se toužili smířit s Bohem. Asi paradoxem nebo naopak to krásné bylo, že v těch frontách stáli vepředu kluci (smích).
Byl jste už někdy na Táborsku? Jak se vám líbí tato lokalita?
V Táboře jsem byl už teď v rámci přípravy CSM a místo je to opravdu nádherné, především Klokoty, to malé poutní místečko za Táborem. Klokoty byli vybrány na zasedání Sekce pro mládež proto, že je to v Čechách, tak je to takový protějšek k Moravě, kde bylo setkání mládeže minulý rok. Navíc jsou jižní Čechy, tedy hlavně okolí Tábora, v našem národě zakořeněné pod pojmem husictví, tak si myslím, že není špatné, když do oblasti, která nese tuto známku, přijdou mladí křesťané.

Rozhovor připravila Bětka Petrušková z tiskového týmu