5360. Vyšplhá se ještě číslo k 6000? Zvěte nerozhodnuté, přihlašovat se je možné pořád... Nebo je chcete připravit o takový zážitek?