Oficiální blog CSM Tábor - Klokoty 2007

Pořadatelská skupinka - Marek Novák

26. 6. 2007 12:50
Rozhovor s Markem Novákem, vedoucím pořadatelské skupinky pro CSM Tábor 2007
Marku, bylo ti svěřeno vedení pořadatelské skupinky na CSM v Táboře. Co obnáší tato tvá služba?
Mým úkolem je koordinovat skupinku pořadatelů. Abychom všichni byli tam, kde máme. Krom toho kontakt s policií, hasiči a vedoucími ostatních skupin.
Co znamená pořadatelská skupinka? Co mají na starosti?
Pořadatelé mají na starost navigaci mladých při orientaci ve městě (od úvodního označení cedulemi až po konkrétní nápomoc při přesunech), pořádkovou službu, „dodržování uliček“ pro případný průchod zdravotníků při programu či kněží během mše svaté, zajištění rizikových míst – zejména křižovatky a přechody ve městě a mnoho dalšího.
Kolik členů by skupina měla mít, aby zvládla vše, co se od nich očekává?
Jelikož je město Tábor poměrně veliké, tak bude mít naše skupinka cca 43 členů a kněze (úsměv). Krom toho budeme působit také během benefičního koncertu pro Haiti, kde určitě bude potřeba více lidí a přidají se k nám i některé další skupinky přípravného týmu.
Jaké úkoly má ve skupince kněz?
Kromě standardních úkolů pořadatele bude P. Roman Dvořák samozřejmě působit také jako duchovní. To znamená doprovázet členy skupinky ať už formou osobních rozhovorů či svátosti smíření. Mimoto bude také podporou v náročných chvílích.
Co obnáší vaše práce na zmiňovaném benefičním koncertě?
Především udržování pořádku, aby nikdo nebyl ušlapán, stejně tak bezpečnost vystupujících na pódiích. Jelikož na tomto koncertu vystoupí Rebecca St. James, která u nás nikdy nebyla, předpokládáme návštěvu daleko vyšší než je standardní počet návštěvníků setkání. Krom toho budeme vybírat vstupné od těch, kteří nejsou účastníky setkání.
Máte již dostatek přihlášených do táborské pořadatelské skupinky?
Ano, dokonce se hlásilo více lidí, než jsme byli schopni pojmout (úsměv). Následovalo tedy vyptávání na vhodnost toho či onoho kandidáta a poté přijetí nebo neoblíbené nepřijetí.
Kolik uchazečů jste odmítli?
Z kapacitních důvodům kolem 20. Poté se již dostala informace o plnosti na správná místa, takže nebylo nutné nikoho odmítat. Nebo jsem to nemusel dělat já (smích).
Vybíráš si nějak ty, kteří ve skupince pořadatelů budou?
Jistě. Záleží na tom, kolik potencionální pořadatelé pošlou kapříků* (smích). Ale teď vážně. Je pro mě důležité, abych věděl s kým mám tu čest, tzn. poznat ty lidi trošku více dopředu. Také jsem mnohdy dal na doporučení nebo nedoporučení Diecézních center pro mládež či dalších lidí, kterým věřím. Pořadatel by měl být zodpovědný, rozhodný a schopný operativně zasáhnout. Krom toho je důležité, aby byl „pozitivně“ naladěn, aby dokázal šířit dobrou náladu, i když v programu něco vybouchne (smích).
* kapříci – narážka na označení peněz v úplatkářské fotbalové aféře, pozn. redakce
Budeš se ty a celá pořadatelská skupinka nějak připravovat na setkání předem?
Určitě. Už jsme se jednou sešli, abychom se vzájemně poznali a vytvořili nejenom organizovanou pomoc pro setkání, ale i dobré společenství, které je předpokladem úspěchu. Během této doby jsme stihli různé hry, základní přehled o pořadatelství a noční výsadek. Ještě nás čeká rekolekce bezprostředně před setkáním, abychom načerpali duchovních sil a samozřejmě přípravný týden, kdy bude nutné pořádně zmapovat město, prochodit jej takříkajíc skrz na skrz (úsměv).
Máš už nějaké předchozí zkušenosti s podobnou úlohou?
S přípravou různých akcí samozřejmě zkušenost mám z Centra pro mládež v Praze. Od různých kurzů přes nárazové akce až po hudební festival VOX. Mimo to jsem měl na starost v minulém roce animátory skupin na Celostátním setkání animátorů v Litomyšli. V roce 2002 jsem byl pro změnu mezi pořadateli ve Žďáru nad Sázavou.
Co očekáváš od setkání ty osobně a co si myslíš, že si můžou odnést ze setkání členové týmu pořadatelů?
Co očekávám já? Já očekávám přítomnost a působení Ducha Svatého. Jelikož jsem trošku pomáhal s přípravou benefičního koncertu, tak se hodně těším právě na něj. Samozřejmě také na workshopy a katecheze, které budou opravdu kvalitní. V neposlední řadě i na setkání s přáteli z celé republiky. Členové pořadatelského týmu sice nebudou na veškerém programu, nicméně každá služba druhým obohacuje i je samotné. Osobně na setkání ve Žďáru nad Sázavou, kde jsem byl jako pořadatel, vzpomínám velmi pozitivně, ač jsem toho z programu moc neviděl (smích).
Jaký máš pocit z připravovaného setkání a také ze zodpovědnosti, která na tobě v Táboře leží?
Pocit z přípravy mám dobrý. Jelikož mám možnost vidět trošku do zákulisí a vím, že od počátku měla příprava časový skluz, je pro mě mnohdy fascinující, jak se mnohé věci rychle vyvíjejí. A jak to, co se zdálo nemožné, nabírá na skutečnosti a stává se možným. Ze zodpovědnosti zatím nemám žádný pocit, protože není čas (úsměv). Ale třeba na mně její tíha ještě dolehne (smích).
Díky, Marku a přeji ti, aby ti tvá služba nedělala příliš mnoho starostí.

Rozhovor s Markem udělal Mirek Tlamicha, člen tiskového týmu

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona