Víš, že na setkání bude Open space festival křesťanských hudebníků? Do kterého se aktivně můžeš zapojit i Ty?
Informace v PDF k vytisknutí.

Přehlídka (nejen)amatérských hudebníků nebo hudebních těles, schol, kapel, sborů a všelijakých podobných seskupení, která proběhne v rámci Celostátního setkání mládeže Tábor Klokoty 2007.

  • čtvrtek 16.8.2007 "Den církve" od 14:00 do 18:00
  • vstup volný
  • na festival se mohou hlásit všechna hudební tělesa, která mají trochu odvahy a chtějí se zapojit!

INFORMACE PRO ÚČINKUJÍCÍ

  • přihlásit se může každé hudební uskupení či sólový interpret, které se nějakým způsobem zapojuje do hudebního dění v církvi. Např. hraje na bohoslužbách, na společenstvích, setkáních (nejen)mládeže apod.
  • přihlášky zasílejte e-mailem na adresu hudba@signaly.cz (do předmětu uveďte OSFKH)
  • v přihlášce uvádějte: název hudebního tělesa, stručnou charakteristiku, kontakt na zodpovědnou osobu a jako přílohu můžete zaslat vaší nahrávku, případně odkaz, kde je možné si nahrávku stáhnout
  • přihlášky končí 31.7.2007 - přihláška neznamená automatické zařazení do Open space festivalu; čekejte na potvrzení přihlášky (kapacita je omezena)
  • hudební tělesa budou moci prezentovat 4-5 písní či skladeb
  • další informace na výše uvedeném e-mailu nebo na telefonu: (731 625 962)